geografia

Geografia jest dziedziną wiedzy, która bada zjawiska fizyczne zachodzące w środowisku geograficznym. Absolwent studiów wie, jakie procesy mogą zachodzić w przyrodzie, gospodarce oraz w społeczeństwie. Potrafi także prawidłowo interpretować wyniki analiz i informacji dotyczących naturalnych i antropogenicznych zjawisk występujących w środowisku. Kandydat na kierunek geograficzny powinien być spostrzegawczy, logicznie myśleć oraz wyciągać prawidłowe, spójne wnioski.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • geografia
  • matematyka
  • fizyka

Kim mogę zostać po studiach?

  • nauczycielem geografii – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • opiekunem wycieczek turystycznych
  • rezydentem biura podróży
  • pracownikiem informacji turystycznej
  • przewodnikiem turystycznym
  • ekspertem w ośrodkach badawczych/urzędach statystycznych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi