Język mniejszości narodowej

CZĘŚĆ USTNA

Do języków mniejszości narodowej, jakie można zdawać na egzaminie maturalnym, zalicza się:

  • język białoruski
  • język litewski
  • język ukraiński

Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej w części ustnej bada umiejętność tworzenia wypowiedzi na ustalony temat, często natchnieniem do rozmowy jest tekst kultury. Egzamin trwa ok. 30 minut i składa się z następujących części:

  • przygotowania – uczeń losuje tekst kultury i odnoszące się do niego zadanie, na przygotowanie się do
  • wypowiedzi ma 15 minut
  • wypowiedzi monologowej – przez 10 minut wygłasza swoją wypowiedź na dany wątek
  • rozmowy zdającego z komisją – rozmowa dotyczy tylko i wyłącznie wylosowanego tematu i zazwyczaj trwa ok. 5 minut

 

CZĘŚĆ PISEMNA

poziom podstawowy

Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym weryfikuje umiejętność wykonywania na różnego typu tekście działań dowodzących jego rozumienia, jest to tzw. część testowa. W części pisemnej zdający musi także napisać wypracowanie związane z umieszczonym w arkuszu tekstem literackim. Tak więc pisemny egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej składa się z dwóch części:
testu oraz napisania własnego tekstu. Na rozwiązanie zadań maturzysta ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Poziom rozszerzony

Podczas egzaminu na poziomie rozszerzonym zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który zawiera 2 tematy, zapoznaje się z nimi i wybiera jeden, na który będzie pisał swoją pisemną wypowiedź. Zazwyczaj jest tak, że uczeń ma do wyboru jeden tekst lub dwa teksty, które ma porównać. Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 180 minut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi