Informatyka

Informatyka, jako przedmiot dodatkowy, może być zdawana na egzaminie maturalnym wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Zdający, odpowiadając na pytania zawarte w arkuszu, będzie musiał wykazać się:

  • znajomością i umiejętnością posługiwania się komputerem oraz jego oprogramowaniem
  • zdolnością wyszukiwania, gromadzenia oraz wykorzystywania informacji itp.
  • znajomością komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • umiejętnością opracowywania informacji za pomocą komputera, w tym rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
  • umiejętnością rozwiązywania problemów z komputerem
  • znajomością i umiejętnością używania podstawowych algorytmów

Egzamin maturalny z informatyki ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części, a mianowicie:

Część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązywaniu zadań bez posługiwania się komputerem. Zdający może korzystać z kalkulatora.

Druga cześć egzaminu trwa ponad 2 godziny, a dokładniej 150 min i polega na rozwiązywaniu zadań przez ucznia przy użyciu komputera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi