Język łaciński i kultura antyczna

Podchodząc do matury z języka łacińskiego i kultury antycznej, warto poćwiczyć:

  • przekładanie na język polski tekstu łacińskiego
  • gramatykę łacińską
  • wiedzę o antyku, zwłaszcza mitologię Greków i Rzymian oraz realia historyczno-kulturowe tamtego okresu

Arkusz egzaminacyjny z języka łacińskiego i kultury antycznej będzie składał się z trzech części:

Część I Polega na dokonaniu przekładu na język polski fragmentu oryginalnego tekstu łacińskiego, liczącego od 100 do 120 słów, i na rozwiązaniu zadań, które sprawdzają znajomość realiów historyczno-kulturowych oraz mitologii Greków i Rzymian.

Część II W części drugiej zdający będzie musiał rozwiązać test leksykalno-gramatyczny, oparty na słownictwie oryginalnego tekstu łacińskiego, jaki został umieszczony w części pierwszej. Test będzie obejmował zadania otwarte i zamknięte.

Część III W tej części trzeba będzie napisać tekst w języku polskim na temat kultury antycznej. Temat wypowiedzi będzie określony i może się tak zdarzyć, że będzie także poparty materiałami źródłowymi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi