socjologia

Studia socjologiczne wiążą się z naukami społecznymi. Przedmiotem badań jest przede wszystkim człowiek i związane z nim złożone sytuacje społeczne. Praca socjologa polega na obserwacji i analizie ludzkich zachowań, procesów oraz zmian zachodzących w zbiorowości ludzkiej. Student socjologii zdobywa wiedzę w zakresie psychologii społecznej, metod badań społecznych itp. Ponadto uczy się, jak wykonywać badania i analizy społeczne, jak rozwiązywać problemy społeczne itp.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • trzeci przedmiot dodatkowy (wiedza o społeczeństwie, biologia, fizyka, historia, matematyka)

Kim mogę zostać po studiach?

  • dziennikarzem
  • mediatorem
  • opiekunem środowiskowym
  • specjalistą ds. reklamy
  • wychowawcą w placówkach pozaszkolnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi