Chemia

Chemię na maturze wybiera się jako przedmiot dodatkowy, który można zdawać tylko i wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Podczas trwania egzaminu, maturzysta może korzystać z takich przyrządów, jak: karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, linijki, a także prostego kalkulatora.

Wyniki, jakie uzyskał zdający egzamin maturalny z chemii w części pisemnej, nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Arkusz egzaminacyjny
Maturzysta może spodziewać się na maturze z chemii ok. 45 zadań, na wykonanie których będzie mógł poświęcić aż 3 godziny (180 minut). Zadania zostaną ułożone w taki sposób, by mogły sprawdzić wiedzę ucznia na poziomie ogólnym i szczegółowym. Ich głównym zadaniem będzie sprawdzenie myślenia naukowego oraz analiza wyników. W przygotowanym arkuszu będą dominowały zadania w formie otwartej (samodzielne formułowanie odpowiedzi), oraz zamkniętej (np. wybór prawidłowej odpowiedzi spośród czterech sugerowanych, albo zadanie prawda/fałsz itp.), których będzie już nieco mniej. Należy jeszcze dodać, że zadania będą bazowały na rożnych materiałach źródłowych, np. na schematach, wykresach itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi