Wiedza o społeczeństwie

Podczas zbliżającej się matury w 2015 roku, egzamin z wiedzy o społeczeństwie będzie mógł być zdawany jedynie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym w formie pisemnej. Czas trwania egzaminu to 180 minut, a liczba zadań nie przekroczy 30. W arkuszu maturalnym z WOS-u pojawią się zarówno zadania, zamknięte, jak i otwarte. W zadaniach zamkniętych zdający będzie musiał zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Z kolei wśród pytań otwartych mogą pojawić się zadania wymagające napisania rozszerzonej wypowiedzi. Maturzysta będzie musiał napisać jedną dłuższą wypowiedź na jeden spośród trzech tematów podanych w arkuszu.

Jakich tematów może się spodziewać maturzysta? Na pewno będą one związane z takimi obszarami, jak: prawo, społeczeństwo, polityka czy stosunki międzynarodowe. Z pewnością przynajmniej jeden temat będzie związany z Polską i jeden związany z Europą lub światem. Formułując wypowiedź pisemną, maturzysta powinien zwrócić uwagę na to, by jego praca była nie tylko poprawna pod względem merytorycznym, ale także była logiczna, harmonijna i spójna.

Egzaminator może ocenić wartość merytoryczną pracy na 12, 8 lub 4 punkty, klasyfikując w ten sposób pracę na jeden z trzech poziomów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi