politologia

Politologia wiąże się głównie z życiem politycznym, społecznym i gospodarczym, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Kandydat na studia w zakresie politologii powinien być komunikatywny, wykazywać się poprawnością w mowie i piśmie. Powinien także rozumieć przepisy prawne, stosować się do nich i wyciągać właściwe wnioski. Student wybierając politologię może mieć pewność, że zdobędzie na nich fachową wiedzę z zakresu historii polityki, funkcjonowania partii politycznych itp. Musi pamiętać, żeby dążyć do tego, by być jak najlepszym politykiem – wykonywać swoja pracę dokładnie i odpowiedzialnie, zgodnie z etyką.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • trzeci przedmiot dodatkowy (wiedza o społeczeństwie, historia, geografia)

Kim mogę zostać po studiach?

  • politykiem
  • dziennikarzem
  • pracownikiem w administracji rządowej i pozarządowej
  • pracownikiem w organach społecznych i gospodarczych
  • pracownikiem mediów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi