Historia

Egzamin z historii od 2015 roku będzie mógł być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym, jako egzamin z przedmiotu dodatkowego. Czas trwania egzaminu wynosi 3 godziny, podczas których zdający będzie musiał odpowiedzieć na ok. 30 pytań. Zadania umieszczone w arkuszu egzaminacyjnym z historii sprawdzą wiedzę maturzysty z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, a także tworzenia narracji historycznej.

W zadaniach będą dominowały takie czasowniki, jak: oceń, porównaj, scharakteryzuj, udowodnij, uzasadnij, wyjaśnij, wymień itd. Sformułowane pytania, które zawierają podane czasowniki, często sprawiają kłopot zdającemu, ponieważ nie do końca wie, co konkretnie ma zrobić. Warto więc uporządkować sobie wiedzę na ten temat, by podczas egzaminy uniknąć problemu związanego ze złym zrozumieniem pytania.

Arkusz maturalny z historii będzie zawierał także zadanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć posługując się rozszerzoną wypowiedzią. Uczeń będzie musiał przygotować dłuższą pisemną wypowiedź na jeden z pięciu wybranych przez siebie tematów. Tematy będą dotyczyły różnych epok, będą obejmowały zarówno historię Polski, jak i powszechną. Może się zdarzyć, że niektóre tematy zostaną dodatkowo wyposażone w materiał źródłowy. Praca będzie musiała być poprawna pod względem merytorycznym, spójna i logiczna. Praca będzie oceniana jako całość i będzie można uzyskać za nią maksymalnie 12 punktów, w zależności od poziomu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi