zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to kierunek łączący w sobie zarówno nauki medyczne, jak i społeczne. Student nabywa wiedzę z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Potrafi określić, jakie procesy mają wpływ na stan zdrowia i jakich metod można użyć, by wzmocnić możliwości zdrowotne. Kandydat wybierający się na studia w zakresie zdrowia publicznego powinien być odpowiedzialny, umieć pracować w trudnych warunkach, ponieważ pracy związanej ze zdrowiem publicznym często towarzyszy stres i zdenerwowanie.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • biologia
  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Kim mogę zostać po studiach?

  • pracownikiem w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia
  • pracownikiem w nadzorze sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • ekspertem/doradcą w jednostkach samorządowych
  • pracownikiem w instytucjach badawczych zajmujących się zdrowiem publicznym
  • pracownikiem w ubezpieczeniach zdrowotnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi