Historia muzyki

Historię muzyki również można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym, jako przedmiot dodatkowy.

Arkusz maturalny z historii muzyki będzie składał się z 3 części:

  • pierwsza będzie sprawdzała odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji
  • kolejna część zbada umiejętności analityczno-interpretacyjne zdającego
  • ostatnia część sprawdzi zdolność tworzenia wypowiedzi

Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał ok. 30 zadań. Jakich typów zadań mogą spodziewać się maturzyści, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy historię sztuki?

  • zadania będą sprawdzały znajomość pojęć i terminów muzycznych
  • zadania będą także sprawdzały wiedzę zdającego na temat tekstów o muzyce, jej dziejach, twórcach, związkach muzyki z innymi dziedzinami sztuki itp.
  • pytania będą tak skonstruowane, by zbadać, w jakim stopniu zdający potrafi stosować posiadaną wiedzę do opisu i analizy dzieł muzycznych i tekstów o muzyce
  • zadania sprawdza także, w jakim stopniu zdający potrafi analizować słuchowo, wzrokowo oraz wzrokowo-słuchowo utwory muzyczne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi