Filozofia

Filozofia, coraz bardziej popularny i często wybierany przedmiot na maturze, może być zdawana tylko i wyłącznie na poziomie rozszerzonym i może być jedynie przedmiotem dodatkowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z filozofii mają na celu sprawdzenie umiejętności maturzysty w zakresie analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz pozafilozoficznych. Co więcej, zadania zostaną tak sformułowane, by sprawdzić, czy zdający odróżnia informację od opinii, czy potrafi zrekonstruować zawarte w tekście problemy, czy wie, czym się różnic teza od hipotezy, czy potrafi spojrzeć krytycznie na tekst filozoficzny i czy potrafi sam stworzyć wypowiedź w związku z określonym tematem itd.

Egzamin maturalny z filozofii będzie trwał 180 minut, czyli 3 godziny i będzie zawierał ok. 20 zadań zamkniętych i otwartych. W Informatorze maturalnym, znajdującym się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, została umieszczona specjalna tabelka zawierająca przykładowe czasowniki, które mogą pojawić się w pytaniach, a które niekiedy sprawiają problem maturzystom. W jednej kolumnie tabelki umieszczony jest czasownik, a obok jest jego charakterystyka, np.:

  • ROZWAŻ – czyli podaj argumenty i kontrargumenty dla podanej tezy oraz oceń ich prawdziwość (słuszność)
  • SFORMUŁUJ – czyli wyraź słowami w ściśle określony sposób, np. tezę, hipotezę, przesłankę, argument, wniosek
  • PORÓWNAJ, SKONFRONTUJ – czyli wskaż podobieństwa i różnice między poglądami, stanowiskami filozofów

Zapoznanie się z tą tabelką może ułatwić zdanie egzaminu poprzez uniknięcie niepotrzebnych błędów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi