kierunek lekarski

Student kończący medycynę posiada wykwalifikowaną wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia i profilaktyki, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Należy zaznaczyć, że osoby wybierające się na kierunek lekarski muszą posiadać odpowiednie predyspozycje do wykonywania tej pracy. Przede wszystkim powinni być odporni psychicznie, nawiązywać dobry kontakt z ludźmi. Ponadto powinni wykazywać się prawidłowym sposobem myślenia i być odpornym na stres i porażki.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

Kim mogę zostać po studiach?
Przyszły zawód uzależniony jest od wybrania odpowiedniej specjalizacji. Wówczas możemy zostać:

 • lekarzem medycyny bez specjalizacji
 • specjalistą alergologiem
 • specjalistą anestezjologiem i intensywnej terapii
 • specjalistą angiologiem
 • specjalistą audiologii i foniatrii
 • specjalistą balneologii i medycyny fizykalnej
 • specjalistą chirurgiem dziecięcym
 • specjalistą chirurgiem klatki piersiowej
 • specjalistą chirurgiem naczyniowym
 • specjalistą chirurgiem ogólnym
 • specjalistą chirurgiem onkologicznym
 • specjalistą chirurgiem plastycznym
 • specjalistą chirurgiem szczękowo-twarzowym
 • specjalistą chorób płuc
 • specjalistą chorób wewnętrznych
 • specjalistą chorób zakaźnych
 • specjalistą dermatologiem i wenerologiem
 • specjalistą diabetologiem
 • specjalistą diagnostyki laboratoryjnej
 • specjalistą endokrynologiem
 • specjalistą epidemiologiem
 • specjalistą farmakologii klinicznej
 • specjalistą gastroenterologiem
 • specjalistą genetyki klinicznej
 • specjalistą geriatrą
 • specjalistą ginekologiem onkologicznym
 • specjalistą hematologiem
 • specjalistą immunologiem klinicznym
 • specjalistą kardiochirurgiem
 • specjalistą kardiologiem
 • specjalistą kardiologiem dziecięcym
 • specjalistą medycyny nuklearnej
 • specjalistą medycyny paliatywnej
 • specjalistą medycyny pracy
 • specjalistą medycyny ratunkowej
 • specjalistą medycyny rodzinnej
 • specjalistą medycyny sądowej
 • specjalistą medycyny sportowej
 • specjalistą medycyny transportu
 • specjalistą mikrobiologii lekarskiej
 • specjalistą nefrologiem
 • specjalistą neonatologii
 • specjalistą neurochirurgiem
 • specjalistą neurologiem
 • specjalistą neurologiem dziecięcym
 • specjalistą neuropatologiem
 • specjalistą okulistą
 • specjalistą onkologii klinicznej
 • specjalistą onkologiem i hematologiem dziecięcym
 • specjalistą ortopedą i traumatologiem narządu ruchu
 • specjalistą otorynolaryngologiem
 • specjalistą otorynolaryngologiem dziecięcy
 • specjalistą patomorfologiem
 • specjalistą pediatrą
 • specjalistą położnictwa i ginekologiem
 • specjalistą psychiatrą
 • specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży
 • specjalistą radiologiem i diagnostykiem obrazowym
 • specjalistą radioterapii onkologicznej
 • specjalistą rehabilitantem medycznym
 • specjalistą reumatologiem
 • specjalistą seksuologiem
 • specjalistą toksykologiem klinicznym
 • specjalistą transfuzjologiem klinicznym
 • specjalistą transplantologiem klinicznym
 • specjalistą urologiem
 • specjalistą urologiem dziecięcym
 • specjalistą zdrowia publicznego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi