Język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny jest przedmiotem obowiązkowym, który musi zdać każdy uczeń przystępujący do matury. Składa się on z części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony). Charakterystykę przedmiotu, zdawanego w dwóch częściach, najpełniej przedstawią następujące tabelki, które zostały zamieszczone w Informatorze maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Część ustna – krótka charakterystyka

Część ustna bez określania poziomu egzaminu

Czas trwania: ok. 15 minut
Charakter egzaminu: przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy
Części zestawu egzaminacyjnego:

 • Rozmowa wstępna,
 • Rozmowa z odgrywaniem roli,
 • Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Oceniający: Przedmiotowy zespół egzaminacyjny
Część ustna – poziom dwujęzyczny
Czas trwania: ok. 15 minut
Charakter egzaminu: przedmiot dodatkowy
Części zestawu egzaminacyjnego:

 • Rozmowa wstępna
 • Odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego
 • Prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na trzy pytania

Oceniający: Przedmiotowy zespół egzaminacyjny

Część pisemna – najważniejsze informacje

Część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania: 120 minut
Charakter egzaminu: przedmiot obowiązkowy
Części arkusza egzaminacyjnego:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

Oceniający: egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej

Część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania: 150 minut
Charakter egzaminu: przedmiot dodatkowy
Części arkusza egzaminacyjnego:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

Oceniający: egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej

Część pisemna – poziom dwujęzyczny

Czas trwania: 180 minut
Charakter egzaminu: przedmiot dodatkowy
Części arkusza egzaminacyjnego

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

Oceniający: egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi