Historia sztuki

Od roku 2015 egzamin maturalny z historii sztuki będzie zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten będzie trwał 3 godziny, zawierał ok. 20 zadań i podobnie jak pozostałe przedmioty dodatkowe, egzamin z historii sztuki będzie miał formę pisemną. Do egzaminu z historii sztuki będzie mógł przystąpić każdy absolwent, bez względu na typ szkoły oraz przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Zadania zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym mają przede wszystkim sprawdzić:

  • umiejętność odbioru dzieł sztuki oraz poziom wiedzy maturzystów o tych dziełach
  • umiejętność analizy i interpretacji dzieł i tekstów na temat sztuki
  • umiejętność tworzenia wypowiedzi na temat sztuki

Arkusz maturalny z przedmiotu historia sztuki, będzie składał się z 3 następujących części:

I część będzie zawierała pytania otwarte i zamknięte z uwzględnieniem materiałów źródłowych (obrazy, rysunki, rzeźby itp.) Pytania egzaminacyjne sprawdzą znajomość epok, stylów i kierunków, chronologii dziejów sztuki, wybitnych twórców i ich dzieł itd.

II część będzie polegała na wykonaniu opisów i analiz, w tym porównawczych, dzieł oraz ich elementów z różnych dziedzin sztuki. Ta część egzaminu będzie zawierała zadania otwarte.

III część to pisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów, które mogą być powiązane z wcześniej występującymi dziełami. Podczas pisania, maturzysta powinien wykazać się znajomością sztuki wyznaczonych epok, w tym m. in. umiejętnością opisu i analizy dzieł dorobku artystów oraz zjawisk artystycznych. Poszczególne tematy umożliwią uczniowi konstruowanie swobodnej wypowiedzi, w której będzie mógł zawrzeć własne poglądy i refleksje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi