historia

Studia historyczne należą do studiów typowo humanistycznych. Kandydat wybierający się na historię zdobędzie wiedzę zarówno z historii Polski, jak i historii powszechnej. Poza tym dowie się, jak analizować zjawiska oraz procesy historyczne zachodzące na płaszczyźnie lokalnej, państwowej i globalnej. Osoba zamierzająca studiować historię powinna mieć dobrą, a nawet bardzo dobrą pamięć, by nie mieć problemów z zapamiętywaniem dat i wydarzeń historycznych. Przyda się także znajomość języków obcych, ponieważ wiele źródeł historycznych zostało zapisanych w językach obcych.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Kim mogę zostać po studiach?

  • przewodnikiem turystycznym
  • nauczycielem historii – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • animatorem badań historycznych w środowiskach lokalnych
  • pracownikiem placówek muzealnych, kulturalnych
  • pracownikiem w wydawnictwach i archiwach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi