Fizyka

Od roku 2014/2015 fizyka jest przedmiotem dodatkowym na maturze i może być zdawana jedynie na poziomie rozszerzonym. Egzamin na formę pisemną. Zdający mają na wykonanie zadań 3 godziny. Podobnie, jak na maturze z chemii, uczeń będzie mógł korzystać z linijki, prostego kalkulatora oraz będzie mógł korzystać z gotowych wzorów oraz stałych fizykochemicznych.

Arkusz z zadaniami z fizyki na poziomie rozszerzonym będzie zawierał od 20 do 30 zadań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Zostaną ułożone w taki sposób, by sprawdzić wiedzę ucznia uwzględniając wymagania z podstawy programowej. Zdający będzie musiał wykazać się krytycznym myśleniem, ścisłym rozumowaniem związanym z wykrywaniem m. in. związków przyczynowo-skutkowych, wyciąganiem i formułowaniem wniosków itp.

Należy także podkreślić, że zadania egzaminacyjne będą sprawdzały umiejętność posługiwania się wiadomościami, które będą służyć do analizy tekstów popularnonaukowych. Jest to pewnego rodzaju nowość, ponieważ w wcześniejszych latach nie wprowadzano tego typu zdań. Poza tym, zadania będą odnosiły się także do innych materiałów źródłowych, np. tabel z danymi, wykresów, schematów itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi