Geografia

Geografia może być wybrana na maturze tylko jako przedmiot dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin, podobnie jak pozostałe przedmioty dodatkowe, ma formę pisemną i trwa 180 minut, czyli 3 godziny. Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent, bez względu na typ szkoły. Podczas egzaminu uczeń może korzystać z linijki, kalkulatora oraz lupy.

Arkusz maturalny z geografii będzie zawierał ok. 50 zadań. Przy każdym zadaniu zostanie umieszczona informacja, ile maksymalnie punktów można zdobyć za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Zadania będą miały formę otwartą i zamkniętą. Sposób udzielania odpowiedzi będzie mógł przybrać różną formę, np. trzeba będzie uzupełnić schemat lub rysunek, wykonać obliczenie itp.

Uczeń będzie musiał wykazać się m. in. umiejętnością czytania mapy, tekstów źródłowych, będzie musiał dowieść, że rozumie zależności, jakie zachodzą w systemie człowiek – przyroda – gospodarka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi