leśnictwo

Leśnictwo jest kierunkiem przeznaczonym dla osób pasjonujących się takimi przedmiotami jak geografia i biologia. Leśnictwo to dziedzina wiedzy obejmująca w swoim zakresie takie kwestie, jak: ochrona i użytkowanie lasów, a także ich zagospodarowanie, pielęgnowanie oraz odnawianie. Absolwent studiów w zakresie leśnictwa zdobędzie fachową wiedzę z takich dziedzina, jak gospodarka leśna i ochrona środowiska. Będzie potrafił także projektować i zarządzać gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • biologia
  • chemia
  • matematyka
  • geografia

Kim mogę zostać po studiach?

  • leśnikiem
  • nauczycielem – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • pracownikiem w instytutach naukowo-badawczych
  • pracownikiem w firmach zajmujących się leśnictwem
  • pracownikiem w parkach narodowych i krajobrazowych
  • pracownikiem w jednostce administracji Lasów Państwowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi