pedagogika

Pedagogika jako nauka interdyscyplinarna łączy w sobie inne nauki, takie jak medycyna, technika czy też ekonomia i prawo, które łącząc się ze sobą dają pełny obraz kształcenia w zakresie tego kierunku. Osoba wybierająca się na studia pedagogiczne powinna być komunikatywna, empatyczna, cierpliwa i wyrozumiała. Powinna także mieć odpowiednie podejście do dzieci i stosować wobec nich odpowiednie metody wychowawcze. Przyszłego pedagoga powinna cechować także kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Warto także wspomnieć o tym, że kandydat na studia pedagogiczne musi być sprawny fizycznie i być w dobrej formie zdrowotnej, tzn. nie może mieć wady wymowy ani jakichkolwiek zaburzeń na tle psychologicznym.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • trzeci przedmiot dodatkowy (wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka, biologia, geografia)

Kim mogę zostać po studiach?

 • nauczycielem w przedszkolu
 • nauczycielem w szkole specjalnej
 • nauczycielem języka obcego
 • mediatorem
 • opiekunem osób starszych
 • opiekunem środowiskowym
 • pedagogiem szkolnym
 • wychowawcą w placówkach pozaszkolnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi