ochrona środowiska

Ochrona środowiska związana jest z działaniami mającymi na celu zapobieganie niszczeniu środowiska naturalnego oraz odpowiednie wykorzystanie oraz odnawianie zasobów środowiska. Co więcej ochrona środowiska bierze pod uwagę także inne aspekty związane z pracą człowieka, np. ochronę zabytków przed wpływami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Absolwent kończący studia nabywa fachową wiedzę przyrodniczą, matematyczną, a także techniczną i rolniczą. Potrafi swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać w pracy zawodowej. Kandydat wybierający się na studia w zakresie ochrony środowiska powinien wykazać się zainteresowaniem naukami przyrodniczymi i być gotowym do podejmowania wyzwań badawczych.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

Kim mogę zostać po studiach?

 • specjalistą ds. ochrony środowiska
 • pracownikiem w instytucjach badawczych
 • pracownikiem w laboratoriach
 • pracownikiem w stacjach badań środowiska
 • pracownikiem w parkach narodowych i krajobrazowych
 • pracownikiem w organizacjach ekologicznych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi