inżynieria środowiska

Zgodnie z definicją, inżynieria środowiska to kierunek techniczny, który związany jest z działaniem człowieka w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, przemysł i budownictwo. Inżynieria środowiska dąży do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi, w tym głównie do jego samooczyszczenia i samoregeneracji. Inżynieria środowiska powiązana jest z naukami technicznymi oraz matematyczno-przyrodniczymi. Student decydujący się na ten kierunek studiów zdobędzie wiedzę na temat projektowania i wykonywania obiektów technicznych. Będzie potrafił przeprowadzać badania i pomiary diagnostyczne.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia
 • język obcy nowożytny

Kim mogę zostać po studiach?

 • pracownikiem w instytutach naukowo-badawczych
 • pracownikiem w biurach projektowych
 • pracownikiem w urzędach administracji samorządowej i państwowej
 • pracownikiem w przedsiębiorstwach zajmujących się m. in. ochroną atmosfery, usuwaniem ścieków, gospodarką odpadami itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi