nauki o rodzinie

Kierunek ten łączy ze sobą kilka nauk, a mianowicie humanistycznych, społecznych, a także prawnych i medycznych, ponieważ każda z nich w jakimś stopniu zajmuje się problemami rodziny. Dzięki zdobyciu wiedzy w zakresie tych dziedzin, przyszły pracownik będzie wiedział, jak rozwiązać problem w rodzinie i jak przygotować dzieci, młodzież do życia w rodzinie.
Osoba, która zamierza podjąć studia w zakresie nauk o rodzinie powinna być komunikatywna, opanowana i empatyczna.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • trzeci przedmiot dowolny

Kim mogę zostać po studiach?

  • pracownikiem w placówkach oświatowo-wychowawczych
  • pracownikiem w rodzinnych poradniach specjalistycznych
  • pracownikiem w oddziałach służb socjalnych
  • pracownikiem w placówkach pomocy społecznej
  • nauczycielem – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • pracownikiem w instytucjach profilaktyki społecznej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi