transport

Transport to kierunek związany z przemieszczeniem w przestrzeni osób, towarów, a także przedmiotów niematerialnych, do których zalicza się informacje. Kształcenie studentów na tym kierunku przygotowuje ich do zdobywania umiejętności rozwiązywania problemów transportowych z takich dyscyplin, jak budownictwo, logistyka, drogownictwo czy też kolejnictwo. Studenci nabywają także wiedzy w zakresie organizowania i kierowania przewozami oraz obsługi naprawczej i inwestycyjnej. Tak więc zdolności organizacyjne, to bardzo ważna cecha, jaką powinien posiadać przyszły inżynier transportu.

Jakie przedmioty są przeważnie uwzględniane przy rekrutacji?

  • matematyka
  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Kim mogę zostać po studiach?

  • dyspozytorem samochodowym
  • spedytorem portu morskiego
  • diagnostą samochodowym
  • logistykiem
  • pracownikiem w zakładach eksploatujących pojazdy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi