kierunek doradztwo i coaching

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Uczelnia niepubliczna, założona 10 czerwca 1996 r. Obecnie skupia ok. 6 tys. studentów, którzy mogli podjąć studia I i II stopnia na jednym z siedmiu kierunków oferowanych przez uczelnię. WSNHiDz mieści się przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby w Poznaniu. Rektorem uczelni jest dr inż. Krzysztof Nowakowski. »

Przejdź do paska narzędzi