kierunek finanse i rachunkowość biznesu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia ekonomiczna, założona w 1926 r. Oferuje kształcenie studentów na pięciu wydziałach: ekonomicznym, gospodarki międzynarodowej, towaroznawstwa, zarządzania oraz informatyki i gospodarki elektronicznej. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Marian Gorynia. »

Przejdź do paska narzędzi