kierunek informatyka – programowanie

Wyższa Szkoła Handlowa

Niepubliczna uczelnia, założona w 1997 r. z inicjatywy dr Ireny Tomys, która jest jednocześnie rektorem uczelni. Uczelnia oferuje kształcenie na I i II stopniu, na następujących kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i europeistyka. »

Przejdź do paska narzędzi