kierunek informatyka w biznesie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Państwowa uczelnia ekonomiczna, założona w 1947 r. Oferuje studia na czterech wydziałach, w ramach których można podjąć naukę na 13 kierunkach. Funkcję rektora uczelni pełni aktualnie prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. »

Przejdź do paska narzędzi