kierunek kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Publiczna uczelnia muzyczna, założona 1 października 1974 r. Patronem uczelni jest Feliks Nowowiejski (1877-1946), słynny polski kompozytor i dyrygent. Motto uczelni brzmi: Musica Spiritus Movens, co oznacza „Muzyka porusza ducha”. Uczelnia kształci studentów na czterech wydziałach muzycznych. Funkcję rektora pełni prof. Jerzy Kaszuba. »

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Państwowa uczelnia muzyczna, założona w 1948 r. Oferuje kształcenie na studiach I, II i III stopnia. Co więcej, posiada także uprawnienia do nadawania stopni habilitacyjnych i nadania tytułu profesora. Uczelnia oferuje podjęcie nauki na jednym z kierunków czterech wydziałów muzycznych. Rektorem uczelni jest dr hab. Krystian Kiełb prof. AMKL. »

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Najstarsza i tym samym największa publiczna uczelnia muzyczna w Polsce. Została założona w 1810 r. Patronem uczelni jest wybitny polski kompozytor i pianista – Fryderyk Chopin (1810-1849). W ramach kształcenia zostało utworzonych 7 wydziałów muzycznych. Prof. Ryszard Zimak pełni aktualnie funkcję rektora uczelni. »

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Państwowa uczelnia muzyczna, założona w 1920 r. Jest jedną z ośmiu Akademii Muzycznych w naszym kraju. Uczelnia oferuje kształcenie na pięciu wydziałach muzycznych. Patronem uczelni jest Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), słynny polski pianista i polityk. Funkcję rektora obejmuje obecnie dr Halina Lorkowska. »

Akademia Muzyczna w Krakowie

Państwowa uczelnia muzyczna, założona 15 lipca 1888 r. Kształci studentów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na trzech wydziałach: instrumentalnym, wokalno-aktorskim oraz twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej. Rektorem uczelni jest obecnie prof. Zdzisław Łapiński. Motto uczelni brzmi: Plus ratio quam vis, co oznacza „Więcej znaczy rozum niż siła”. »

Przejdź do paska narzędzi