kierunek komunikacja międzykulturowa

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Niepubliczna uczelnia, utworzona 8 lipca 1996 r. Studenci mogą podjąć naukę w ramach 3 wydziałów, w skład których wchodzą takie kierunki, jak: psychologia, prawo, kulturoznawstwo i inne. Funkcję rektora pełni prof. dr hab. Andrzej Eliasz. »

Przejdź do paska narzędzi