kierunek logistyka transportu

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Uczelnia niepubliczna, założona w 2002 r. Daje możliwość podjęcia studiów inzynierskich w trybie dziennym lub zaocznym. Prowadzi także studia podyplomowe. Funkcję rektora pełni aktualnie dr Grzegorz Skorny. »

Przejdź do paska narzędzi