kierunek nauki o sztuce

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Państwowa uczelnia poznańska, założona w 1919 r. Oferuje kształcenie na 14 kierunkach artystycznych w ramach utworzonych 8 wydziałów. Liczba studentów wynosi ok. 1,5 tys. Obecnym rektorem uczelni jest prof. Marcin Berdyszak. »

Przejdź do paska narzędzi