kierunek psychologia w zarządzaniu

Akademia Leona Koźmińskiego

Niepubliczna uczelnia ekonomiczna, założona w 1993 r. Mieści się przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Kształci studentów na kierunkach typowo ekonomicznych, takich jak ekonomia czy zarządzanie. Rektorem uczelni jest aktualnie prof. ALK dr hab. Witold Bielecki. »

Przejdź do paska narzędzi