kierunek rachunkowość i controlling

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krakowska uczelnia państwowa, założona 28 maja 1925 r. Kształci studentów na czterech wydziałach: finansów, ekonomii i stosunków międzynarodowych, zarządzania i towaroznawstwa. Mottem uczelni jest łacińskie hasło: Rerum cognoscere causas et valorem, co po polsku oznacza: Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Funkcję rektora pełni obecnie Andrzej Chochół. »

Przejdź do paska narzędzi