kierunek specjalizacja instruktorska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Państwowa uczelnia, założona w 1946 r. Prowadzi edukację w ramach studiów na I i II stopniu, na trzech wydziałach: fizjoterapii, nauk o sporcie oraz wychowania fizycznego. Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Przejdź do paska narzędzi