kierunek zarządzanie i dowodzenie

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Publiczna uczelnia wojskowa, założona 1 października 1990 r. Kształci studentów na dwóch wydziałach (bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania i dowodzenia), w zakres których wchodzi 11 kierunków. Rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie jest obecnie płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski. »

Przejdź do paska narzędzi