Poznań

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Uczelnia niepubliczna, założona 16 września 2004 r. Uczelnia oferuje kształcenie na 11 kierunkach I i II stopnia. Zajęcia odbywają się zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Funkcję rektora pełni obecnie prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybylski. »

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Uczelnia niepubliczna, założona 10 czerwca 1996 r. Obecnie skupia ok. 6 tys. studentów, którzy mogli podjąć studia I i II stopnia na jednym z siedmiu kierunków oferowanych przez uczelnię. WSNHiDz mieści się przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby w Poznaniu. Rektorem uczelni jest dr inż. Krzysztof Nowakowski. »

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Uczelnia niepubliczna, założona w w 1997 r. Oferuje studia inżynierskie na kierunkach: informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, ochrona środowiska i zarządzanie. Uczelnie liczy obecnie ok. 4 tys. studentów. Funkcje rektora pełni prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski. »

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Niepubliczna uczelnia, założona w roku 1997 r. Szkoła Wyższa oferuje trzyletnie studia I stopnia na następujących kierunkach: zarządzanie, turystyka i rekreacja oraz bezpieczeństwo narodowe. Rektorem WSHiU jest obecnie prof. dr hab. Kamila Wilczyńska. »

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Niepubliczna uczelnia poznańska, założona 17 grudnia 2004 r. Oferuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, zarządzanie i psychologia. Dr Andrzej Zduniak pełni obecnie funkcję rektora uczelni. »

Page 1 of 3123
Przejdź do paska narzędzi