Czy warto pisać próbną maturę z Operonem?

Czy warto pisać próbną maturę z Operonem?

Próbna matura z Operonem organizowana jest od 2007 roku. W tym teście bierze udział około 70% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy maturzysta, przystępując do próbnego egzaminu, może sprawdzić swoją wiedzę. Próbna matura z Operonem składa się z trzech etapów:
1. I edycja ogólnopolskiej matury próbnej, która jest przeprowadzona w szkołach w listopadzie.
2. Dyrektorzy szkół otrzymują raporty z wynikami swoich uczniów oraz plan powtórzeniowy dla poszczególnych klas.
3. II edycja ogólnopolskiej matury próbnej, mająca na celu sprawdzenie postępów w nauce.

Warto przystąpić do próbnej matury z Operonem, gdyż odzwierciedla ona warunki, jakie panują podczas państwowego egzaminu dojrzałości. Matura próbna przeprowadzana jest pod koniec listopada we wszystkich szkołach w Polsce. Aby wiernie oddać warunki panujące na maturze, dyrektorzy szkół i nauczyciele są zachęcani do przestrzegania ustalonych reguł egzaminacyjnych. Należy przygotować salę, uczniowie powinni ubrać się odświętnie, a na egzamin można wnieść jedynie ściśle określone przedmioty.

Dzięki przystąpieniu do matury próbnej z Operonem, uczniowie mogą poczuć się jak na prawdziwym egzaminie. Mogą sprawdzić aktualny stan swojej wiedzy, porównać wyniki oraz dowiedzieć się, jaki zakres materiału powinni sobie powtórzyć.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi