rekrutacja

Dokumenty, o jakich należy pamiętać składając papiery na studia

Studenci starający się o przyjęcie na kierunek w wybranej przez siebie uczelni powinni wiedzieć, jakie dokładnie dokumenty muszą złożyć, by móc przystąpić do rekrutacji. Każda uczelnia rządzi się swoimi prawami, niemniej jednak niektóre dokumenty to standard. O jakich ważnych „papierkach” mowa?

1. Świadectwo dojrzałości

Dokument ten potrzebny jest do tego, aby zweryfikować, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ukończył szkołę średnią. Niektóre uczelnie tego nie wymagają, bardziej interesują je wyniki z matur, ale o tym za chwilę.

2. Świadectwo maturalne

Czyli konkrety. Za jaki przedmiot maturalny ile procent punktów otrzymał kandydat. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, ponieważ to właśnie dzięki niemu odbywa się rekrutacja. Procenty przeliczne są na punkty, które weryfikują listę osób przyjętych na studia.

3. Podanie o przyjęcie na studia

Na podaniu znajdują się wszystkie istotne informacje nie tylko na temat studenta, ale przede wszystkim na temat tego, jaki konkretnie kierunek i specjalizację wybrał.

4. Dowód wpłacenia opłaty za wybraną liczbę kierunków studiów

Wszystkie kwestie finansowe muszą zostać uregulowane, aby w ogóle doszło do rekrutacji. Za każdy wybrany kierunek pobierana jest opłata. Zwykle jej wysokość waha się w przedziale od 60 do 80 zł.

5. Podanie o wydanie legitymacji studenckiej

Kandydat przyjęty na studia ma od razu wyrabianą legitymację, którą odbiera w dziekanacie kilka dni po rozpoczęciu roku akademickiego, by móc jak najszybciej skorzystać ze zniżek studenckich, wypożyczyć książkę w bibliotece itp.

6. Kopia dowodu osobistego

Dowód potwierdza naszą tożsamość, dlatego jest niezbędnym dokumentem, jaki należy złożyć w każdej uczelni podczas rekrutacji.

7. Wybrana liczba fotografii

Fotografia musi być wykonana z uwzględnieniem wymagań uczelni. Liczy się więc jej kolor, wymiary oraz odpowiednia liczba.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być zgodne z oryginałem. Najlepiej jeśli będą posiadały pieczątkę od notariusza. Wówczas każdy przyjmie je bez wahania. Jeśli podróż do miasta akademickiego jest bardzo długa, lepiej zabrać ze sobą oryginały, w razie gdyby osoba przyjmująca dokumenty miała zastrzeżenia i chciała na miejscu sprawdzić zgodność dokumentów z ich oryginałami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi