Egzamin pisemny z języka polskiego – wszystko na temat rozprawki

Każdy maturzysta doskonale wie, że na pisemnej maturze z języka polskiego w 2015 r., na poziomie podstawowym, będzie musiał napisać dłuższą wypowiedź na jeden z dwóch podanych tematów. Zadaniem zdającego będzie stworzenie wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Dzisiaj zajmiemy się rozprawką. Przedstawimy w skrócie najważniejsze aspekty, o których należy pamiętać podczas pisania rozprawki. Rozprawka to jedna z form wypowiedzi pisemnej, w której rozważa się jakiś problem, następnie zajmuje się wobec tego problemu konkretne stanowisko i dowodzi się jego słuszności, dlatego dobranie odpowiednich, przekonujących argumentów to podstawa!

1. Budowa rozprawki
Rozprawka dzieli się na 3 części:
wstęp – wprowadzenie w problematykę, przedstawia stanowisko autora
rozwinięcie – najważniejsza część rozprawki, zawierająca argumenty świadczące o słuszności przyjętego stanowiska
zakończenie – skłania czytelnika do refleksji nad przedstawionym problemem i jego rozstrzygnięciem

2. Temat rozprawki
Celem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich, historycznych, kulturowych. Polecenie składa się z 3 części:
1) pytania, w którym zawarty jest problem
2) określenia czynności, które piszący ma wykonać, oraz wskazania materiału, na którym powinien oprzeć swoje rozważania
3) określenia minimalnej długości pracy

Praca powinna liczyć minimum 250 słów. UWAGA! Cytaty nie są brane pod uwagę przy uwzględnianiu ilości słów.

Zanim przystąpimy do pisania, zastanówmy się czego dotyczy problem? To bardzo ważne, aby przed pisaniem zastanowić się i na spokojnie przemyśleć to, o czym chcemy pisać.

Materiał: Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną?
Poradnik Instytut Badań Edukacyjnych
Warszawa 2014
Opracowanie:
Witold Bobiński
Adam Brożek
Wioletta Kozak
(Pracownia Języka Polskiego)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi