Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015

Dziś, tj. 25 maja rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
  • uczniów techników,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r.,
  • absolwentów szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

22 czerwca odbędzie się część pisemna dla wszystkich zdających, natomiast od 25 maja do 6 lipca będzie miała miejsce część praktyczna.

Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 272 000 osób w 199 kwalifikacjach, a do części praktycznej około 275 000 w 198 kwalifikacjach.

Egzamin składa się z 2 części:

  • testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, czas trwania egzaminu to 60 minut)
  • testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Warunki zdania egzaminu:
• część pisemna – min. 50% pkt. możliwych do uzyskania
• część praktyczna – min. 75% pkt. możliwych do uzyskania

Warunkiem otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest zdanie egzaminu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 r.

źródło: www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi