Egzaminy z przedmiotu dodatkowego – matura 2016

Matura w 2016 r. będzie zdawana na tych samych zasadach co matura w 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wprowadziła żadnych zmian co do zdawania egzaminu dojrzałości. To dobra wiadomość zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Egzamin pisemny maturzyści będą zdawać z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego

Z kolei egzamin ustny zdawany będzie z języka polskiego i języka obcego. Jeśli chodzi o egzamin z przedmiotu dodatkowego, to będzie on musiał być zdawany z przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

Jaki jest cel zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego, skoro nie ma wymaganego progu jego zdawalności? Chodzi o to, by sprawdzić, czy maturzyści rzeczywiście są dobrze przygotowani na studia. Dotychczas było tak, że wiedza absolwentów liceów i techników, którzy wybierali się na studia wyższe, była bardzo niska. Zdecydowano więc, by zdawanie egzaminu dodatkowego było jedynie wyznacznikiem poziomu wiedzy danego kandydata. W ten sposób można by było próbować wysnuć odpowiednie wnioski i zdecydować, czy jest potrzebna zmiana programowa itp.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów, z których można zdawać egzamin dodatkowy na maturze:

CZĘŚĆ PISEMNA
• biologia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• chemia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• filozofia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• fizyka i astronomia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• geografia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• historia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• historia muzyki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• historia sztuki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• informatyka (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język angielski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język francuski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język hiszpański (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język niemiecki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język rosyjski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język włoski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
• wiedza o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

CZĘŚĆ USTNA
• język angielski (bez określania poziomu)‎
• język francuski (bez określania poziomu)‎
• język hiszpański (bez określania poziomu)‎
• język niemiecki (bez określania poziomu)‎
• język rosyjski (bez określania poziomu)‎
• język włoski (bez określania poziomu)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
• język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

źródło: www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi