Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r.

Data Dzień
Godzina 9.00 Godzina 14.00
4 maja 2015 r. poniedziałek język polski – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
5 maja 2015 r. wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
6 maja 2015 r. środa język angielski – pp język angielski – pp
język angielski – pr
7 maja 2015 r. czwartek język polski – pr biologia – pp
biologia – pr
8 maja 2015 r. piątek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11 maja poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
12 maja wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 maja środa geo­gra­fia – pp
geo­gra­fia – pr
hi­sto­ria mu­zy­ki – pp
hi­sto­ria mu­zy­ki – pr
14 maja czwartek ję­zyk ro­syj­ski – pp ję­zyk ro­syj­ski – pr
ję­zyk ro­syj­ski – dj
15 maja piątek che­mia – pp
che­mia – pr
hi­sto­ria sztu­ki – pp
hi­sto­ria sztu­ki – pr
18 maja poniedziałek język francuski – pp ję­zyk fran­cu­ski – pr
ję­zyk fran­cu­ski – dj
19 maja wtorek in­for­ma­ty­ka – pp
in­for­ma­ty­ka – pr
hi­sto­ria – pp
hi­sto­ria – pr
20 maja środa język hiszpański – pp ję­zyk hisz­pań­ski – pr
ję­zyk hisz­pań­ski – dj
21 maja czwartek język włoski – pp ję­zyk wło­ski – pr
ję­zyk wło­ski – dj
22 maja piątek ję­zy­ki mniej­szo­ści na­ro­do­wych – pp
ję­zyk ka­szub­ski – pp
ję­zyk ka­szub­ski – pr
ję­zyk łem­kow­ski – pp
ję­zyk łem­kow­ski – pr
ję­zy­ki mniej­szo­ści na­ro­do­wych – pr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi