Jak napisać streszczenie?

Droga do sporządzenia poprawnego streszczenia wygląda mniej więcej tak:

TEKST BAZOWY → CZYTANIE →  ROZPOZNANIE STRUKTURY I KOMPOZYCJI TEKSTU → SELEKCJA I HIERARCHIZOWANIE → PORZĄDKOWANIE → PLAN TEKSTU (MOŻE BYĆ, ALE NIE MUSI) → REDAKCJA STRESZCZENIA → STRESZCZENIE

Dobrze przygotowane streszczenie powinno być:

  • rzeczowe i konkretne
  • wierne treści
  • krótkie i zwięzłe (standardowa długość to 10 % streszczanego tekstu
  • logiczne
  • oddające kompozycję tekstu
  • obiektywne – pozbawione własnych ocen
  • napisane prostym i precyzyjnym językiem
  • poprawne pod względem językowym, stylistycznym i ortograficzno-interpunkcyjnym

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi