Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego z języka polskiego

Jak wiadomo, od roku 2015, maturzyści nie będą musieli przygotowywać prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Jego zadaniem będzie wygłoszenie wypowiedzi na wcześniej wylosowane pytanie. To jedna z najważniejszych zmian, która wejdzie w życie w liceach ogólnokształcących w roku 2015, a w technikach w 2016.

Przebieg nowej matury ustnej z języka polskiego jest następujący:

Uczeń przystępujący do egzaminu losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku. Po przeczytaniu polecenia, ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi, która trwa ok. 10 minut. Podczas monologu maturzysta może odwoływać się także do innych tekstów,
Kolejny, już ostatni etap części ustnej to rozmowa osoby zdającej z komisją trwająca 5 minut. W trakcie rozmowy zespół egzaminacyjny może poprosić zdającego o dodatkowe wyjaśnienia co do wcześniej wygłoszonej wypowiedzi.

CKE umieściła na swojej stronie informacje na temat nowej matury, także zbiory zadań maturalnych, w tym 50 przykładowych zadań na egzamin ustny z języka polskiego i film z przebiegiem egzaminu. Film umieszczamy poniżej. Zachęcamy przyszłych maturzystów do zapoznania się z tym nagraniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi