ksiazki

Lista lektur z języka kaszubskiego

Lista lektur, jaka obowiązuje podczas zdawania egzaminu dojrzałości z języka kaszubskiego. Lektur oznaczone gwiazdką (*) są lekturami obowiązkowymi.

PROZA
1. Ceynowa Florian, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą*
2. Derdowski Hieronim, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł*
3. Drzeżdżon Jan, Twarz Smãtka*(fragm.)
4. Drzeżdżon Roman, wybór felietonów
5. Janke Stanisław, wybór opowiadań
6. kaszubski przekład Biblii (fragm.)
7. Labuda Aleksander, wybór felietonów ze zbioru Gùczów Mack gôdô
8. Łajming Anna,Opowiadania(wybór)
9. Majkowski Aleksander, Żëcé i przigòdë Remùsa*
10. Natrzecy Jan, Kòmùda(frag.)
11. Zbrzyca Jan, W stolëcë chmùrników (fragm.)

LIRYKA
12. Bieszk Stefan, sonety (wybór) *
13. Drzeżdżon Jan, Przëszlë do mie*
14. Drzeżdżon Jan, wybór wierszy
15. Heyke Leon, erotyki*
16. Heyke Leon, poemat Dobrogòst i Miłosława (fragm.)
17. Heyke Leon, wybór wierszy
18. Karnowski Jan, Nasza mòwa*
19. Karnowski Jan, wybór wierszy
20. Nagel Alojzy, wybór wierszy
21. Nagel Alojzy, Nie spiéwôj pùsti nocë*
22. Pepliński Antoni, wybór pieśni
23. Piepka Jan, wybór wierszy
24. Sędzicki Franciszek, wybór wierszy
25. Sychta Bernard, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej (wybrane hasła)
26. Trepczyk Jan, wybór wierszy i pieśni
27. Walkusz Jan, wybór wierszy; Sztrądã słowa (fragm.)
28. Wybór współczesnych utworów lirycznych
29. Zbrzyca Jan, wybór wierszy

DRAMAT
30. Karnowski Jan, Scynanié kani (fragm.);
31. Rompski Jan, wybrany dramat (fragm.);
32. Sychta Bernard; Hanka sã żeni*

INNE
Natrzecy Jan, Szczeniã Swiąców (frag);
publicystyka, np. z miesięcznika „Pomerania”;
współczesne teksty literackie do wyboru przez uczniów i nauczyciela

INNE TEKSTY KULTURY
Film, teatr, sztuka ludowa,muzyka kaszubska

PRZEKŁADY LITERATURY POWSZECHNEJ (wybrane fragmenty lub teksty)
1. Pan Tadeusz
2. Treny
3. Bajki Kryłowa
4. Romeo i Julia
5. Witold Gombrowicz Zdënk (tłum. Hanna Makurat)

INNE TEKSTY POMOCNICZE
Bedeker kaszubski,
R. Ostrowska, I. Trojanowska;
Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera;
Nowy bedeker kaszubski, T. Bolduan;
Przësłowie samò sã rodzy w głowie, J. Pomierska;
J. Samp, Mitopeje bałtyck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi