Materiały dla egzaminatorów i maturzystów z języka polskiego, biologii i chemii

Dokładnie za tydzień, tj. 14 grudnia, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni przygotowane materiały przygotowujące do egzaminy dojrzałości z takich przedmiotów, jak język polski, chemia i biologia. Materiały te przygotowane zostały z myślą o egzaminatorach oraz zdających. Materiały będą zawierały treści przygotowujące maturzystów do egzaminów z wyżej wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a dla języka polskiego dodatkowo także dla poziomu podstawowego.

Treść materiałów została dostosowana do odpowiedzi, jakich udzielali na poszczególnych egzaminach maturzyści w zeszłym roku szkolnym. Na podstawie tych informacji stworzono krótkie, kilkuminutowe nagrania zawierające m.in. przykładowe scenariusze lekcji itp.

Oto przykładowy zakres tematyczny filmów z języka polskiego:

Film nr 1
Do czego potrzebna jest historia literatury na egzaminie?

Film  nr 2
Rola  kontekstów  oraz  innych  tekstów  kultury  na  egzaminie  maturalnym  z  języka
polskiego.

Film nr 3
Tworzenie wypowiedzi – o kompozycji.

Film nr 4
O argumentach i argumentowaniu.

Film nr 5
Na czym polega streszczanie tekstu?

Film  nr 6
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak sformułować
stanowisko i właściwie je uzasadnić?

Film nr 7
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jak zająć stanowisko
wobec rozwiązania przyjętego przez autora?

Film  nr 8
Egzamin  maturalny z  języka  polskiego  na  poziomie  rozszerzonym.  Interpretacja
porównawcza.

Filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej YouTube CKE z linkami ze strony głównej CKE, wraz ze zbiorami zadań egzaminacyjnych. Linki do filmów będą także udostępnione na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi