Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu maturalnego

Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu maturalnego, to wytyczne, jakie ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach zdawania egzaminu dojrzałości. Zdający, podczas egzaminu maturalnego, w zależności od przedmiotu, mogą korzystać z:

Przedmiot  Przybory pomocnicze
matematyka linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób
biologia, chemia, fizyka linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
geografia linijka, kalkulator prosty, lupa
historia, historia sztuki lupa
historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa
informatyka kalkulator prosty
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty
język białoruski, litewski, ukraiński słownik językowy (jedno – albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób
język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób
język łaciński i kultura antyczna słownik łacińsko – polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób

UWAGA! Każdy uczeń przystępujący do pisemnego egzaminu maturalnego powinien mieć na maturze z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem, przeznaczonym do zapisywania odpowiedzi na karcie rozwiązań.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdującej się pod adresem: www.cke.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi