deklaracja

Matura 2016 – deklaracje

Deklaracje powinny być złożone w szkole do 30 września. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze złożyć deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, to poniżej zamieszczamy rodzaje deklaracji wraz z załącznikiem do pobrania.

1. Deklaracja dla:

  • ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
  • absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015. POBIERZ

2. Deklaracja dla:

  • absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  • osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości.  POBIERZ

3. Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.). POBIERZ

4. Deklaracja dla:

  • absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
  • absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. POBIERZ

5. Deklaracja dla:

  • absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
  • absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  • osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych. POBIERZ

6. Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE. POBIERZ

źródło: www.oke.jaworzno.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi