ksiazki

Matura 2016. Gdy powinie się noga…

Maturzystom zostały ponad 3 miesiące do rozpoczęcia egzaminu dojrzałości. Na początku maja, po długim weekendzie, a dokładnie 4, 5 i 6 maja, maturzyści zmierzą się z egzaminami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Kolejny, drugi tydzień maja, czyli dni od 9 do 13 maja poświęcone zostaną egzaminom maturalnym z rozszerzonej matematyki, języka niemieckiego, wos-u, biologii, chemii, języka łacińskiego oraz  kultury antycznej, historii muzyki, filozofii i geografii.

Po weekendzie maturzyści wracają, aby napisać tym razem egzamin z takich przedmiotów, jak: fizyka i astronomia, historia, informatyka, historia sztuki i pozostałe języki obce.

Co do egzaminów ustnych, to odbywać się one będą w tym roku w czerwcu, a dokładnie od 1 do 17 czerwca. Przez dwa tygodnie maturzyści będą zmagali się z egzaminami ustnymi z języka polskiego oraz języków obcych.

Jeśli komuś powinie się noga i nie zda egzaminu z jednego przedmiotu, to będzie miał szanse nadrobić straty i przystąpić ponownie do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w tym roku w sierpniu, w dniu 23 sierpnia. Natomiast osoby, które nie zdały egzaminu ustnego będą miały szansę na poprawę w dniach 24-26 sierpnia.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach, jednocześnie przypominając, że nie muszą się aż tak stresować, ponieważ jest jeszcze sierpień i przez dwa kolejne miesiące, po ogłoszeniu wyników, będzie jeszcze możliwość poprawienia matury z jednego przedmiotu. Dzięki dodatkowemu terminowi, zdający nie stracą szansy dostania się na studia podczas kolejnej rekrutacji we wrześniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Przejdź do paska narzędzi